Lesson

1.1 Verben

Number of exercises: 14
Number of subscribers: 0

Exercises

Exercises
Question Answer
mieć na sobie anhaben
ubierać się sich anziechen
zwracać na siebie uwagę auffallen
mieć coś na głowie aufhaben
wyglądać aussehen
podziwiać bewundern
pomagać, udzielać pomocy Hilfe leisten
ubierać się sich keliden
pasować do passen zu
być do twarzy, dobrze leżeć stehen (jdm gut)
nosić tragen
mieć coś wokół szyi umhaben
wspierać unterstützen
zachowywać się sich verhalten