Lesson

1.1 Charakter und Verhalten

Number of exercises: 26
Number of subscribers: 0

Exercises

Exercises
Question Answer
agresywny aggressiv
lękliwy ängstlich
arogancki arrogant
utalentowany begabt
asertywny durchsetzungsfähig
ambitny ehrgeizig
uczciwy ehrlich
zazdrosny eifersüchtig
zarozumiały eingebildet
energiczny energisch
cierpliwy geduldig
chciwy geizig
prostacki grob
grzeczny höflich
mądry klug
zazdrosny neidisch
ciekawski neugierig
nastawiony optymistycznie optimistisch eingestellt
nastawiony pesymistycznie pessimistisch eingestellt
obowiązkowy pflichtbewusst
kłotliwy streitsüchtig
unordentlich bałaganiarz
odpowiedzialny verantwortlich
ostrożny vorsichtig
roztargniony zerstreut
godny zaufania, niezawodny zuverlässig