Lesson

Język niemiecki - moduł 2

Number of exercises: 176
Number of subscribers: 0

Exercises

Exercises
Question Answer
mebel / meble Möbel
stół der Tish
wskazać zeigen
nazwać nennen
słowa wörter
słowo wort
narada / konsultacja beratung
oferować anbieten
cena der Preis
ceny preise
zapłacić zahlen / bezahlen
zły / kiepski schlecht
duży / mały groß / klein
nowoczesny modern
coś ocenić etwas bewerten
łóżko das Bett
fotel der Sessel
lampa die Lampe
krzesło der Stuhl
kanapa die Couch / das Sofa
szafa der Schrank
dywan der Teppich
co pasuje? was passt?
tani billig
drogi teuer
potrzebuje pani pomocy? brauchen sie hilfe?
potrzebować brauchen
tylko nur
korzystny günstig
lampa kosztuje die lampe kostet
stół kosztuje der Tisch kostet
tysiąc tausend
za długi zu lang
za krótki zu kurz
za mały zu klein
za duży zu groß
lekki leicht
trudny schwer
tłumaczyć übersetzen
kawa kaffee
w takim razie (then) dann
Ta reklama nie jest już dostępna Diese Anzeige ist nicht mehr verfügbar
wynagrodzenie brutto Bruttolohn
u okulisty beim (bei dem) Augenarzt
co tu widzisz was sehen Sie hier
proszę spojrzeć na zdjęcie sehen Sie das Foto an
Co to znaczy po niemiecku? was heißt das auf deutsch?
proszę powtórzyć um wiederholung bitte
kolor die Farbe
wypełnić formularz ein Formular ausfüllen
tworzywo das Material
kształt die Form
nieokreślony indefiniter
ołówek der Bleistift
okulary die Brille
książka das Buch
butelka die Flasche
zapalniczka das Feuerzeug
aparat fotograficzny der Fotoapparat
łańcuch die Kette
długopis der Kugelschreiber
klucz der Schlüssel
torba die Tasche
język ojczysty die Muttersprache
prostokątny eckig
modny modischen
czarny schwarz
biały weiß
niebieski blau
czerwony rot
pomarańczowy orange
zielony grün
okrągły rund
wiosna die Frühjahrs
akcja die Aktion
nasz unser
sportowy sportlich
otrzymać bekommen
odmienny, niepodobny verschieden
bez szkieł ohne gläser
klasyczny klassiker
pod unter
oprawa, rama das Gestell
z tworzywa sztucznego aus kunststoff
żółty gelb
praktyczny praktisch
kombinacja kombination
ciemny dunkel
zawsze więcej niż immer mehr als
drewno das Holz
opisać beschreiben
zegarek die Uhr
jak to się pisze? wie schreibt man?
właściwy artykuł richtigen artikel
parasol das Regenschirm
zapałka das Streichholz
portfel die Brieftasche
mydło die Seife
każdy jeder
zobacz produkty sehen sie die produkte
zamówienie die Bestellung
jakich informacji brakuje welche informationen fehlen
numer zamówienia bestellnummer
ilość die Menge
formularz das Formular
Idę dzisiaj do kina. Ich gehe heute ins Kino.
Nasz ojciec chętnie gra w tenisa. Unser Vater spielt gern Tennis.
Natalie nie leniuchuje zbyt chętnie. Natalie fault nicht gern.
Dzisiaj idę do kina. Heute gehe ich ins Kino.
Idziesz dzisiaj do kina? Gehst du heute ins Kino?
Dokąd dzisiaj idziesz? Wohin gehst du heute?
Gdzie jest wystawa? Wo ist die Ausstellung?
czyj? czyja? czyje? wessen?
czyj to kot? Wessen Katze ist das?
co chcesz pić? Was möchtest du trinken?
komu? czemu? wem?
kto? wer?
co? was?
kogo? wen?
Kogo dzisiaj odwiedzamy? Wen besuchen wir heute?
dlaczego? warum?
Dlaczego nie byłeś w szkole? Warum warst du nicht in der Schule?
kiedy? wann?
Kiedy do nas przyjeżdzasz? Wann kommst du zu uns?
gdzie? wo?
dokąd? wohin?
Dokąd jedziecie na urlop? Wohin fahrt ihr im Urlaub?
skąd? woher?
Skąd pochodzisz? Woher kommst du?
chętie? gern
leniuchować faulenzen
coś etwas
wystawa die Ausstellung
Komu mam pomóc? Wem soll ich helfen?
kot die Katze
mieć powinność ich soll du sollst er/sie/es soll wir sollen ihr sollt sie sollen
szkoła der Schule
urlop der Urlaub
wakacje die Ferien
nigdy nie, niemals
Nigdy nie chodzę do kina Ich gehe nie ins Kino
Dzisiaj nic nie robię Ich mache nichts heute
nic nichts
Nigdy nie jem owoców Ich esse niemals Obst
śniadanie das Frühstück
podróż die Reise
odwiedzać besuchen
Też mam taką nadzieję Ich hoffe ich auch
znajomy / znany bekannt
przymiotnik der Adjektiv
znajoma osoba eine bekannte Person
jeść (odmiana) ich esse du isst er/sie/es isst wir essen ihr esst sie essen
na końcu am Ende
góry das Gebirge
jechać ich fahre du fährst er/sie/es fährt
widzieć (odmiana) ich sehe du siehst er/sie/es sieht
zawsze immer
jeździć na nartach Ski fahren
życie das Leben
przed vor [for]
gotowy fertig
kiedy ty też wenn du auch
to ma sens das hat sinn
lubić (odmiana) ich mag du magst er/sie/es mag wir mögen ihr mögt sie mögen
to nie ma sensu das hat keinen Sinn
pływalnia odkryta das Freibad
kolekcjonować sammeln
z Poznania do Berlina von Posen nach Berlin
to jest łatwe das ist einfach
przyjaciele die Freunde
spać (odmiana) ich schlafe du schläfst er/sie/es schläft
prawie fast
prawie żaden fast kein
gruby dick
sprzątać aufräumen
raz w tygodniu einmal in der Woche