Lesson

Język niemiecki - moduł 1

Number of exercises: 170
Number of subscribers: 1

Exercises

Exercises
Question Answer
powiedzieć Sagen ich sage du sagst er sagt wir sagen ihr sagt sie sagen
bezokolicznik Infinitive
zakończenie Endung
widzieć Sehen
być Sein ich bin du bist er ist wir sind ihr seid sie sind
rzeczownik Nomen
czasownik Verbe
podobny ähnlich
ponad über
iść Gehen
miłej zabawy viel spaß
robić coś machen
słuchać hören
jeszcze noch
który welche
kto wer
zaznacz krzyzykiem ankreuzen kreuzen Sie an
pierwszy erste
rysować Zeichnen
most (najczesciej) meisten
mówić sprechen
notować notieren
pierwsza godzina kursu Die erste stunde im kurs
kto co powiedzial wer sagt was
dialog Gespräch
dalszy, dodatkowy (Fragen, Kosten) weiter
przydzielac zuorderen
where do you come from Woher kommst du
uzupelnij ergänzen sie
porównać vergleichen Wir vergleichen die Vergleichsportale
skad woher
kto wer
jak wie
tobie dir
nie za dobrze nich so gut
jak leci 3 formy Wie geht`s Wie geht es Ihnen Wie geht es dir
mi (ich im Dativ) mir Gib mir deine Hand
jemu (er im Dativ) ihm
jej (sie im Dativ) ihr
jemu (es im Dativ) ihm
nam (wir im Dativ) uns
wam (ihr in Dativ) euch
im (sie/Sie in Dativ) ihnen / Ihnen
znać kennen
zaznaczać markieren
jeden raz einmal
jeszcze raz noch einmal
first name vorname
ćwiczyć rozmowy gespräche üben
praktyka üben
do / w kierunku nach
zapytać fragen
ciekawy interessant
ponownie wieder
znów zobaczyć (ponownie) wiedersehen
na stronie auf Siete
strona die Seite
dyktować diktieren
literować buchstabieren
powitanie begrüßung
pożegnanie abschied
nazywać się heißen
lub oder
kto to jest wer ist das
oświadczenie aussage
również auch
jakoś leci! es geht
nazwisko familienname
kto ty jestes wer bist du
skad ty jestes / pochodzisz woher kommst du
brama das Tor
szukać suchen
typowy typisch
dyplom diplom
informatyk der Informatiker
mieć na myśli meinen
kto jest kim wer ist wer
zdjęcie die Foto
wizytówki visitenkarten
Też tak myślę Ich glaube ich auch
wierzyć glauben
Pracuję jako ich arbeite als
pracuje dla ich arbeite bei
z zawodu von beruf
karty kärtchen
plakat der Plakat
pomoc hilfe
odnaleźć finden
inżynier ingenieur
mechanik der Mechaniker
aktor der Schauspieler
student der Student
dziennikarz journalist
fryzjer friseur
architekt architekt
sekretarka die Sekretärin
lekarz arzt
nauczyciel lehrer
sprzedawca verkäufer
kelnerka kellnerin
historyk historiker
lekarka ärztin
dziennikarka journalistin
napisany geschrieben
profesjonalny beruflich
szkolenie jako Ausbildung als
co robisz z zawodu was machst du von beruf
Pracuję jako ich arbeite als
jako als Ich arbeite als Journalistin
Robię staż dla ich mache eine praktikum bei
drugi zweit
żonaty verheiratet
stan cywilny familienstand
rozwiedziony geschieden
żyć razem leben zusammen
jedno dziecko - dwoje dzieci - brak dzieci ein kind - zwei kinder - keine kinder
sam allein
pochodzenie herkunft
miejsce zamieszkania wohnort
pracuję dla X-Media Ich arbeite bei X-Media
w in Ich lebe in Köln
nie mieszkamy razem Wir leben nicht zusammen
kobieta / żona Frau
obraz Bild
matka Mutter
rodzice Eltern
siostra Schwester
dziadek Opa
biegłość językowa Sprachkenntnisse
a jednak doch
stary alt
nie aż taki stary nicht sehr alt
czy jesteś żonaty? bist du verheiretet
siebie selbst
ojciec Vater
babcia Oma
czytać lesen
następnie (then) dann
czy to jest twoja żona? ist das deine Frau?
dziadkowie großeltern
inny anderen
doradzać raten
historie rodzinne Familiengeschichten
brat Bruder
kim on jest z zawodu? Was is er von beruf?
wiele viele
gdzie w Szwajcarii mówi się w jakim języku Wo in der Schweiz spricht man welche Sprache?
w jakich jezykach pan mowi? Welche Sprachen sprechen Sie?
mówić odmiana ich spreche du sprichst er/sie spricht wir sprechen ihr sprecht sie/Sie sprechen
mój / twój brat mein / dein Bruder
moja / twoja siostra meine / deine Schwester
nasi rodzice unsere eltern
ja mówię ich spreche
ty mówisz du sprichst
on mówi er spricht
my mówimy wir sprechen
wy mówicie ihr sprecht
oni mówią sie/Sie sprechen
syn Sohn
córka die Tochter
rodzeństwo Geschwister
wnuczka enkelin
wnuk enkel
znak / sygnał zeichen
pielęgniarka Krankenschwester
siostrzenica Nichte
miasto rodzinne Heimatstadt
aktualnie / obecnie zurzeit
chociaż (although) aber
już schon