Lesson

NIEMIECKI

Number of exercises: 874
Number of subscribers: 1

Exercises

Exercises
Question Answer
powiedzieć Sagen ich sage du sagst er sagt wir sagen ihr sagt sie sagen
bezokolicznik Infinitive
zakończenie Endung
widzieć Sehen
być Sein ich bin du bist er ist wir sind ihr seid sie sind
rzeczownik Nomen
czasownik Verbe
podobny ähnlich
ponad über
iść Gehen
miłej zabawy viel spaß
robić coś machen
słuchać hören
jeszcze noch
który welche
kto wer
zaznacz krzyzykiem ankreuzen kreuzen Sie an
pierwszy erste
rysować Zeichnen
most (najczesciej) meisten
mówić sprechen
notować notieren
pierwsza godzina kursu Die erste stunde im kurs
kto co powiedzial wer sagt was
dialog Gespräch
dalszy, dodatkowy (Fragen, Kosten) weiter
przydzielac zuorderen
where do you come from Woher kommst du
uzupelnij ergänzen sie
porównać vergleichen Wir vergleichen die Vergleichsportale
skad woher
kto wer
jak wie
tobie dir
nie za dobrze nich so gut
jak leci 3 formy Wie geht`s Wie geht es Ihnen Wie geht es dir
mi (ich im Dativ) mir Gib mir deine Hand
jemu (er im Dativ) ihm
jej (sie im Dativ) ihr
jemu (es im Dativ) ihm
nam (wir im Dativ) uns
wam (ihr in Dativ) euch
im (sie/Sie in Dativ) ihnen / Ihnen
znać kennen
zaznaczać markieren
jeden raz einmal
jeszcze raz noch einmal
first name vorname
ćwiczyć rozmowy gespräche üben
praktyka üben
do / w kierunku nach
zapytać fragen
ciekawy interessant
ponownie wieder
znów zobaczyć (ponownie) wiedersehen
na stronie auf Siete
strona die Seite
dyktować diktieren
literować buchstabieren
powitanie begrüßung
pożegnanie abschied
nazywać się heißen
lub oder
kto to jest wer ist das
oświadczenie aussage
również auch
jakoś leci! es geht
nazwisko familienname
kto ty jestes wer bist du
skad ty jestes / pochodzisz woher kommst du
brama das Tor
szukać suchen
typowy typisch
dyplom diplom
informatyk der Informatiker
mieć na myśli meinen
kto jest kim wer ist wer
zdjęcie die Foto
wizytówki visitenkarten
Też tak myślę Ich glaube ich auch
wierzyć glauben
Pracuję jako ich arbeite als
pracuje dla ich arbeite bei
z (zawodu) von
karty kärtchen
plakat der Plakat
pomoc hilfe
odnaleźć finden
inżynier ingenieur
mechanik der Mechaniker
aktor der Schauspieler
student der Student
dziennikarz journalist
fryzjer friseur
architekt architekt
sekretarka die Sekretärin
lekarz arzt
nauczyciel lehrer
sprzedawca verkäufer
kelnerka kellnerin
historyk historiker
lekarka ärztin
dziennikarka journalistin
napisany geschrieben
profesjonalny beruflich
szkolenie jako Ausbildung als
co robisz z zawodu was machst du von beruf
Pracuję jako ich arbeite als
jako als Ich arbeite als Journalistin
Robię staż dla ich mache eine praktikum bei
drugi zweit
żonaty verheiratet
stan cywilny familienstand
rozwiedziony geschieden
żyć razem leben zusammen
jedno dziecko - dwoje dzieci - brak dzieci ein kind - zwei kinder - keine kinder
sam allein
pochodzenie herkunft
miejsce zamieszkania wohnort
pracuję dla X-Media Ich arbeite bei X-Media
w in Ich lebe in Köln
nie mieszkamy razem Wir leben nicht zusammen
kobieta / żona Frau
obraz Bild
matka Mutter
rodzice Eltern
siostra Schwester
dziadek Opa
biegłość językowa Sprachkenntnisse
a jednak doch
stary alt
nie aż taki stary nicht sehr alt
czy jesteś żonaty? bist du verheiretet
siebie selbst
ojciec Vater
babcia Oma
czytać lesen
następnie (then) dann
czy to jest twoja żona? ist das deine Frau?
dziadkowie großeltern
inny anderen
doradzać raten
historie rodzinne Familiengeschichten
brat Bruder
kim on jest z zawodu? Was is er von beruf?
wiele viele
gdzie w Szwajcarii mówi się w jakim języku Wo in der Schweiz spricht man welche Sprache?
w jakich jezykach pan mowi? Welche Sprachen sprechen Sie?
mówić odmiana ich spreche du sprichst er/sie spricht wir sprechen ihr sprecht sie/Sie sprechen
mój / twój brat mein / dein Bruder
moja / twoja siostra meine / deine Schwester
nasi rodzice unsere eltern
ja mówię ich spreche
ty mówisz du sprichst
on mówi er spricht
my mówimy wir sprechen
wy mówicie ihr sprecht
oni mówią sie/Sie sprechen
syn Sohn
córka die Tochter
rodzeństwo Geschwister
wnuczka enkelin
wnuk enkel
znak / sygnał zeichen
pielęgniarka Krankenschwester
siostrzenica Nichte
miasto rodzinne Heimatstadt
aktualnie / obecnie zurzeit
chociaż (although) aber
już schon
mebel / meble Möbel
stół der Tish
wskazać zeigen
nazwać nennen
słowa wörter
słowo wort
narada / konsultacja beratung
oferować anbieten
cena der Preis
ceny preise
zapłacić zahlen / bezahlen
zły / kiepski schlecht
duży / mały groß / klein
nowoczesny modern
coś ocenić etwas bewerten
łóżko das Bett
fotel der Sessel
lampa die Lampe
krzesło der Stuhl
kanapa die Couch / das Sofa
szafa der Schrank
dywan der Teppich
co pasuje? was passt?
tani billig
drogi teuer
potrzebuje pani pomocy? brauchen sie hilfe?
potrzebować brauchen
tylko nur
korzystny günstig
lampa kosztuje die lampe kostet
stół kosztuje der Tisch kostet
tysiąc tausend
za długi zu lang
za krótki zu kurz
za mały zu klein
za duży zu groß
lekki leicht
trudny schwer
tłumaczyć übersetzen
kawa kaffee
w takim razie (then) dann
Ta reklama nie jest już dostępna Diese Anzeige ist nicht mehr verfügbar
wynagrodzenie brutto Bruttolohn
wszystko to kosztuje all das kostet geld
nadzieja hoffe
przeciw gegen
tydzień woche
trudny schwer
pokaz schau
wyglądać schauen
przyszłość die Zukunft
spojrzenie / widok der Blick
z powrotem zurück
często oft
dużo ludzi viele leute
jakość die Qualität
przyciągnąć anziehen
ogłoszenie die Anzeige
zmarły gestorben
pogoda wetter
Niemieckie lasy Deutsche Wälder
jak szybko wie schnell
kursy walut der Wechselkurse
słownik das Wörterbuch
podarować schenken
faktycznie eigentlich
urodziny der Geburtstag
tam dort
kto z was wer von Ihnen
najstarsza älteste
Jest bardzo zimno Es ist sehr kalt
Wolę jechać samochodem Ich fahre lieber mit dem Auto
woleć coś lieber
u okulisty beim (bei dem) Augenarzt
co tu widzisz was sehen Sie hier
proszę spojrzeć na zdjęcie sehen Sie das Foto an
Co to znaczy po niemiecku? was heißt das auf deutsch?
proszę powtórzyć um wiederholung bitte
kolor die Farbe
wypełnić formularz ein Formular ausfüllen
tworzywo das Material
kształt die Form
nieokreślony indefiniter
ołówek der Bleistift
okulary die Brille
książka das Buch
butelka die Flasche
zapalniczka das Feuerzeug
aparat fotograficzny der Fotoapparat
łańcuch die Kette
długopis der Kugelschreiber
klucz der Schlüssel
torba die Tasche
język ojczysty die Muttersprache
prostokątny eckig
modny modischen
czarny schwarz
biały weiß
niebieski blau
czerwony rot
pomarańczowy orange
zielony grün
okrągły rund
wiosna die Frühjahrs
akcja die Aktion
nasz unser
sportowy sportlich
otrzymać bekommen
odmienny, niepodobny verschieden
bez szkieł ohne gläser
klasyczny klassiker
pod unter
oprawa, rama das Gestell
z tworzywa sztucznego aus kunststoff
żółty gelb
praktyczny praktisch
kombinacja kombination
ciemny dunkel
zawsze więcej niż immer mehr als
drewno das Holz
opisać beschreiben
zegarek die Uhr
jak to się pisze? wie schreibt man?
właściwy artykuł richtigen artikel
parasol das Regenschirm
zapałka das Streichholz
portfel die Brieftasche
mydło die Seife
każdy jeder
zobacz produkty sehen sie die produkte
zamówienie die Bestellung
jakich informacji brakuje welche informationen fehlen
numer zamówienia bestellnummer
ilość die Menge
ser der Käse
walczyć kämpfen
musisz walczyć du musst kämpfen
zdrowie die Gesundheit
Zmień język Sprache wechseln
ja chciałbym ich möchte
to wszystko das ist alles
najstarszy ältester
lato der Sommer
jesień der Herbst
zima die Winter
sztuka der Kunst